Totaalprojecten

Geregeld krijgen we de vraag om over de totale renovatie van een woning na te denken. Dan beginnen we met een analyse hoe mensen willen wonen. Hoe is het gezin samengesteld en wie is er wanneer thuis of wordt er thuis gewerkt? Is er sprake van personeel? Zijn er geregeld logees, of komt er veel bezoek? In ons ruimtelijk ontwerp houden we zoveel mogelijk rekening met deze woonwensen. Vaak is het nodig om al in een vroeg stadium een eerste ruwe kostenraming te maken voor de absoluut noodzakelijke onderdelen. We beginnen dan niet met de persoonlijke woonwensen, maar eerst met de structurele aanpassingen. Altijd houden we in de gaten of de totale investering zinnig is. Als de locatie een financieel plafond heeft, moeten we daar met de investering binnen blijven. Die verhouding wegen we voortdurend mee.